Strips

Getekend pag. 23 Getekend pag. 65 Getekend pag. 34 Strip voor Rampenhulpverleningsdienst Pagina uit Nabije ontmoetingen van de Vleermuisorde Strip voor educatieve uitgave (Wolters-Noordhoff Pagina van Groningen bij Nacht Uit: Arin - De Valse profeet Uit: Arin - De Huilende Steen Omslag Arin - De Valse profeet Omslag Arin - De Huilende Steen Uit: De Dag der kleine dingen De ontvoering van Philips Willem Lokhorst - voor Stripkant Omslag Arin deel 4 Omslag - Getekend Omslag - Doolhof van Eden Omslag Arin nr5 De ontvoering van Philips Willem Doolhof van Eeden - pagina 25 Doolhof van Eeden - pagina 44 Ongepubliceerde pilot voor gagstrip Strip voor ZeGGus - tv onderzoek Tekenles BB Doolhof van Eeden pag.27 De dag der kleine dingen - pag.1 De ontvoering van Philips Willem - pag.6 De dag der kleine dingen - pag.2 De Koffer - pag.2 De Koffer - pag.1 Tekening Arin Arin deel 4 Kloosterstraat afbeelding Fastfood blz 15 Arin 5 pag.37 Voldaan, strip voor ZeGGus

 

 

 

Contact

Roelof Wijtsma
Hoendiep 121
9743 AP Groningen
050-3134416
email: info@roelofwijtsma.nl
website: www.roelofwijtsma.nl